Zapisy do chatterbox

Zapraszamy do Chatterbox wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z angielskim, czy też odnowić z nim dawną znajomość.

 

Zasady rekrutacji dla nowych kursantów:

  • wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy,
  • opłać wpisowe w wysokości 100 zł (wpisowe jest bezzwrotne z wyłączeniem ostatniego punktu „Zasad rekrutacji dla nowych kursantów”),
  • wpisowe należy uiścić na konto nr: 23 1140 2004 0000 3902 8168 3628, w tytule przelewu należy wpisać Wpisowe 2024 – imię i nazwisko kursanta,
  • brak wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub brak opłaty wpisowego jest równoznaczny z brakiem rezerwacji miejsca na wybrany kurs,
  • ilość miejsc w grupach jest ograniczona,  o rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń,
  • o potwierdzeniu rezerwacji poinformujemy Państwa drogą mailową lub SMS,
  • opłata wpisowego wiąże się z akceptacją zasad rekrutacji dla nowych kursantów Chatterbox,
  • w przypadku braku miejsca w określonej grupie, wpłacone wpisowe zostanie zwrócone, a kursant zostanie dopisany do listy rezerwowej o czym Państwa poinformujemy.