Przygotowanie do egzaminów językowych

Egzamin 8-klasisty

Pracujemy intensywnie, uzupełniamy braki w zagadnieniach gramatycznych, oraz zgłębiamy gramę. Wzbogacamy także komunikatywność, akcentowanie i poprawną wymowę u naszych uczniów.

 

Analizujemy wytyczne egzaminacyjne i krok po kroku uczymy młodzież w jaki sposób rozwiązywać zadania z poszczególnych części testu.

Pracujemy systematycznie i sukcesywne utrwalenie materiału. Wszelkie wątpliwości i zapytania są wnikliwie przez nas analizowane i wspólnie wyjaśniane. Podczas rozwiązywania zadań każda część egzaminacyjna poprzedzona jest wskazówkami, na co uczeń powinien zwrócić uwagę, w jaki sposób podejść do zadania.

Piszemy testy próbne, a ich wnikliwa analiza przekazywana jest zarówno uczniom oraz ich rodzicom. Współpraca z rodzicami jest dla nas bardzo istotna. Dzięki małym grupom, możemy skupić się na indywidualnych potrzebach każdego ucznia. Rekomendujemy, aby przygotowania egzaminacyjne rozpocząć co najmniej rok wcześniej.

Nasi kursanci dostają się do prestiżowych trójmiejskich szkół, m.in.: LO nr III, LO nr VI, LO nr X czy LO nr II w Gdyni, oraz do wiodących szkół w małym trójmieście. Jesteśmy dumni z wysokich wyników egzaminacyjnych naszych wychowanków oraz faktu, że dużo naszych absolwentów nadal kontynuuje naukę z nami i poszerza swoje umiejętności językowe na kolejnych szczeblach własnej edukacji.

Ja, osobiście cieszę się z każdego sukcesu i faktu, że „zaraziłam” kolejne osoby pasją do języka angielskiego. Jestem dumna, że wielu z moich uczniów skłoniło się w kierunku rozszerzonego i wykładowego angielskiego w wybieranych przez siebie szkołach i uczelniach.

Egzamin 8-klasisty
Oferta Egzamin 8-klasisty 2024

 Egzamin maturalny

Uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości zachęcamy do wcześniejszego kontaktu. Matura wymaga systematycznej pracy, najlepiej w trybie 2 letnim.

 

Prowadzimy zajęcia zarówno dla uczniów dziennych jak i zaocznych/wieczorowych.

Grupy rozdzielone są na poziom podstawowy, rozszerzony oraz dwujęzyczny.

Każda z grup intensywnie przygotowuje się do egzaminu, oraz rozwiązuje dodatkowe karty pracy w domu. Udzielamy wskazówek przy każdej części egzaminacyjnej, powtarzamy struktury gramatyczne, transformacje zdań, słowotwórstwo, czytanie, słuchanie, pisanie, oraz mówienie. Każdy uczeń przygotowywany jest do części ustnej i korygowany na bieżąco.

Piszemy egzaminy próbne, wyniki analizujemy wnikliwie i wytyczamy kolejne etapy nauki.

Systematyczność, stosowanie w praktyce podanych wskazówek i przede wszystkim pozytywne nastawienie może zdziałać cuda.

Egzamin maturalny
Oferta Matura 2024