Przygotowanie do egzaminów językowych

Egzamin 8-klasisty

Pracujemy intensywnie, uzupełniamy braki w zagadnieniach gramatycznych, oraz zgłębiamy gramę. Wzbogacamy także komunikatywność, akcentowanie i poprawną wymowę u naszych uczniów.

 

Analizujemy wytyczne egzaminacyjne i krok po kroku uczymy młodzież w jaki sposób rozwiązywać zadania z poszczególnych części testu.

Pracujemy systematycznie, zadajemy do domu, bo potrzebna jest samodzielna powtórka i sukcesywne utrwalenie materiału. Wszelkie wątpliwości i zapytania są wnikliwie przez nas analizowane i wspólnie wyjaśniane. Podczas rozwiązywania zadań każda część egzaminacyjna poprzedzona jest wskazówkami, na co uczeń powinien zwrócić uwagę, w jaki sposób podejść do zadania.

Piszemy testy próbne a ich wnikliwa analiza przekazywana jest zarówno uczniom oraz ich rodzicom. Współpraca z rodzicami jest dla nas bardzo istotna. Dzięki małym grupom, możemy skupić się na indywidualnych potrzebach każdego ucznia.

Nasi kursanci dostają się do prestiżowych trójmiejskich szkół, m.in.: LO nr III, LO nr VI, LO nr X czy LO nr II w Gdyni, oraz do wiodących szkół w małym trójmieście. Jesteśmy dumni z wysokich wyników egzaminacyjnych naszych wychowanków oraz faktu, że dużo naszych absolwentów nadal kontynuuje naukę z nami i poszerza swoje umiejętności językowe na kolejnych szczeblach własnej edukacji.

Ja, osobiście cieszę się z każdego sukcesu i faktu, że „zaraziłam” kolejne osoby pasją do języka angielskiego. Jestem dumna, że wielu z moich uczniów skłoniło się w kierunku rozszerzonego i wykładowego angielskiego w wybieranych przez siebie szkołach i uczelniach.

Egzamin 8-klasisty

Egzamin maturalny

Uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości zachęcamy do wcześniejszego kontaktu. Matura wymaga systematycznej pracy, najlepiej w trybie 2 letnim.

 

Prowadzimy zajęcia zarówno dla uczniów dziennych jak i zaocznych/wieczorowych.

Grupy rozdzielone są na poziom podstawowy i rozszerzony.

Każda z grup intensywnie przygotowuje się do egzaminu, oraz rozwiązuje dodatkowe karty pracy w domu. Udzielamy wskazówek przy każdej części egzaminacyjnej, powtarzamy struktury gramatyczne, transformacje zdań, słowotwórstwo, czytanie, słuchanie, pisanie, oraz mówienie. Każdy uczeń przygotowywany jest do części ustnej i korygowany na bieżąco.

Piszemy egzaminy próbne, wyniki analizujemy wnikliwie i wytyczamy kolejne etapy nauki.

Systematyczność, stosowanie w praktyce podanych wskazówek i przede wszystkim pozytywne nastawienie może zdziałać cuda.

Egzamin maturalny