Zajęcia z angielskiego dla dzieci

Ciekawi świata, radośni, kreatywni, spontaniczni, bez barier językowych. Komunikatywni, śpiewający, chętni – takie są dzieci uczęszczające na zajęcia w Chatterbox.

 

Uczymy języka komunikatywnego, przyjemnego tematycznie dla każdej z grup wiekowych. Odkrywamy angielski na wielu płaszczyznach. Nasi uczniowie tworzą własne historyjki, dialogi, odgrywają scenki i są bardzo zaangażowane. Pracujemy również metodą projektów, nawiązujemy kontakty z innymi szkołami z zagranicy, wymieniamy się doświadczeniami, korespondujemy i spotykamy się on-line.

Korzystamy z nowoczesnych technologii: tablicy interaktywnej, mnóstwa różnorodnych gier językowych i pomocy dydaktycznych. Z nami dzieci zaczynają się otwierać – mówić swobodnie, oglądać bajki i czytać w języku angielskim. Z przyjemnością rozgadamy, rozśpiewamy i rozbudzimy ciekawość językową wśród młodszych.

Zerówka