Zajęcia z angielskiego dla dzieci

Ciekawi świata, radośni, kreatywni, spontaniczni, bez barier językowych. Komunikatywni, śpiewający, chętni – takie są dzieci uczęszczające na zajęcia w Chatterbox.

 

Uczymy języka komunikatywnego, przyjemnego tematycznie dla każdej z grup wiekowych. Odkrywamy angielski na wielu płaszczyznach. Nasi uczniowie tworzą własne historyjki, dialogi, odgrywają scenki i są bardzo zaangażowani. Pracujemy również metodą projektów, tworzymy własne gry językowe, w nauce łączymy aspekty społeczne, aktywności ruchowe, kontakt z naturą wykorzystując naszą zieloną salę. Dbamy, aby kontakt z językiem nie ograniczał się do podręcznika i kart pracy.

Korzystamy z nowoczesnych technologii: tablicy interaktywnej, mnóstwa różnorodnych gier językowych i pomocy dydaktycznych. Z nami dzieci zaczynają się otwierać – mówić swobodnie, oglądać bajki i czytać w języku angielskim. Z przyjemnością rozgadamy, rozśpiewamy i rozbudzimy ciekawość językową wśród młodszych.

NOWOŚĆ W OFERCIE!
Od powstania naszej szkoły poszukujemy i doskonalimy metody przyswajania języków obcych, naszym podstawowym celem od zawsze jest nauczanie komunikacji i pokonywanie barier językowych. W nadchodzącym roku szkolnym rozpoczynamy cykl zajęć dodatkowych, o nazwie ChattyKids. Jest to cykl spotkań warsztatowych skupiających się wyłącznie na rozwoju języka mówionego, z wykorzystaniem różnorodnych sytuacji, tak z życia codziennego, jak i wielu niespodziewanych okoliczności. Dzięki takiemu formatowi zajęć, kursanci mają szansę znacząco poszerzyć wachlarz swoich umiejętności językowych, wychodząc poza ramy szkolnego programu nauczania. Zależy nam, aby każda grupa wiekowa otrzymała szansę maksymalnego wykorzystania własnego potencjału językowego, dlatego też zajęcia „Chatty” dostosowane są do wieku kursantów.

Zerówka
Zerówka 2024 oferta
Oferta klasy 1-2 2024-2025
Oferta klasa 3 2024-2025